Prezentacje i warsztaty z zakresu założeń historycznego obozowiska.