Prezentacja i warsztaty z zakresu tańców dawnych i renesansowych w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego „Belriguardo”.

Zespół Tańca Dawnego „Belriguardo” inaczej „piękny widok” – działa od września 2002 r
w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie, ul. Bernardyńska 14a, a istnieje od listopada 2001 roku. Jest zespołem tanecznym, w którego skład wchodzą pasjonaci kultury
i obyczajowości dawnej. Jest jednym z nielicznych zespołów tego typu istniejącym w Polsce
a jedynym w Lublinie. Inicjatorką i choreografką zespołu jest Małgorzata Wojcieszuk. Zespół jest laureatem II miejsca na Międzynarodowym Konkursie Tańca Dawnego Pawana” 2007 r. we Wrocławiu, oraz laureatem III miejsca konkursu Pawana 2006. Zespół występuje zarówno w kraju m.in. w Lublinie, gdzie rokrocznie występuje z okazji Nocy Kultury, Jarmarku Jagiellońskiego, Dni Lublina itp., jak też m.in. w Krakowie, gdzie reprezentuje Lublin na Międzynarodowym Festiwalu Tańców Dworskich Cracovia Danza, Wrocławiu, Wieliczce, Pieskowej Skale jak i za granicą min. w Agadirze, we Lwowie, Debreczynie na Węgrzech.

Zespół Tańca Dawnego Belriguardo stylem nawiązuje do epoki średniowiecza, renesansu
i baroku , kiedy to taniec stał się ważnym elementem kultury dworskiej, a także zapoczątkował taniec towarzyski. W oparciu o źródła historyczne próbuje w sposób twórczy nawiązywać do ówczesnych tańców Polskich i zachodnioeuropejskich.

https://www.facebook.com/Belriguardo-Zesp%C3%B3%C5%82-Ta%C5%84ca-Dawnego-116574491690196/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=n2X7O8er82Q