Prezentacja i warsztaty z zakresu rękodzieła papierniczego w tym: wykłady z historii papieru;  pokazy czerpania papieru na sitach z filigranami; marmoryzacji papieru tj. znanej od VII wieku metody barwienia papieru na wyciągu z  krasnorostów tzw. karagenie; szycie zielnika na krośnie introligatorskim,

Czerpalnia papieru – Małgorzata Lasocka

http://manufakturapapieruczerpanego.pl