Tadeusz Grajpel, ur. w r. 1955, mieszka w Końskich, w woj. świętokrzyskim, tam też stworzył i prowadzi autorską Pracownię Badań i Edukacji Historycznej.
Od 20 lat zajmuje się odtwarzaniem dawnych technologii i rzemiosł związanych z dziejami książki, dokumentu i drzeworytu. Wykonał rekonstrukcję prasy drukarskiej Gutenberga oraz replik około stu klocków drzeworytniczych, głównie średniowiecznych i renesansowych. Odtwarzanie tych obiektów wiąże się z badaniami z zakresu historii kultury, tworzeniem kopii dla wielu muzeów, wreszcie z prowadzonymi na szeroką skalę zajęciami edukacyjnymi.
Prowadzi wykłady, warsztaty i pokazy dla muzeów, uczelni, bibliotek, szkół, nauczycieli, bierze udział w wielu przedsięwzięciach otwartych, popularyzujących wiedzę historyczną. Współpracuje m.in. z: Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, Muzeum w Biskupinie, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Muzeum Historii Katowic, Centrum Nauki Kopernik, Ossolineum, Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich, Małopolskim Instytutem Kultury, Krakowskim Biurem Festiwalowym i wieloma innymi. Prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, UMCS, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i UJK w Kielcach. Uczestniczy w wielu przedsięwzięciach na terenie Krakowa jako miejsca związanego z początkami polskiej książki drukowanej.