Prezentacja i warsztaty z zakresu kartografii, krawiectwa, lepienia z gliny oraz wyrobów podpłomyków.

Historyk kulinariów, archeolog i muzealnik poprowadzi warsztaty pradziejowego gotowania w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie. Absolwentka i doktorantka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, przez 8 lat pracownik w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, członek Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Obecnie właścicielka pracowni wytwarzającej stroje historyczne i akcesoria dla rekonstruktorów.

Od ponad 15 lat zajmuje się archeologią eksperymentalną, początkowo związaną wyłącznie z tematyką zielarstwa i chemii roślinnej w pradziejach i średniowieczu, z czasem dodatkową specjalizacją stało się także tkactwo i rekonstrukcje odzieży.

W 2002 roku w wyniku współpracy z redakcją „Wiedzy i Życia” zainteresowała  się problematyką związaną z pożywieniem we wczesnym średniowieczu na terenie zachodniej Słowiańszczyzny, co zaowocowało pierwszym artykułem na ten temat: „Wokół piastowskiego stołu, czyli kulinaria w czasach Bolesława Chrobrego”. Obecnie przygotowuje rozprawę związaną ze słowiańskimi kulinariami na wczesnośredniowiecznym Mazowszu.

Rozwinięciem problematyki i jej uzupełnieniem są liczne prezentacje, wykłady i pokazy popularnonaukowe, organizacja i koordynacja tematycznych imprez międzynarodowych
(Dni Dziedzictwa Słowiańskiego).  Aktywny udział w ruchu rekonstruktorskim pozwolił na przeprowadzanie doświadczeń i pokazów w trakcie największych festiwali historycznych, m.in. w Wolinie, Grzybowie, w Moesgard, Borre i  Kernave. Współpracuje z licznymi instytucjami kultury, prowadzać wykłady, pokazy i warsztaty dawnej kuchni. W roku 2015 odbędą się pierwsze konkursy kulinarne dla rekonstruktorów oparte na autorskim scenariuszu.

Autorka książek „Przy słowiańskim stole” oraz „Viking and Slavic cousine” wydanej także w j. polskim w bieżącym roku. Współautorka bloga historyczno-etnograficznego Kuchnia Ziemi Chełmońskiego

kuchniaziemichelmonskiego.blogspot.com.