Prezentacja i pokaz o tematyce historycznej, rekonstrukcja stanowiska medyków i alchemików oraz stanowiska jurystów, którzy prowadzić będą eksperymenty obrazujące stan wiedzy i nauki z XVI-XVII wieku.

Pospolite Ruszenie Szlachty Ziemi Krakowskiej jest grupą kilkudziesięciu miłośników popularyzacji historii i zapalonych aktywistów na gruncie jej aktywnego uprawiania. Interesuje ich rekonstrukcja historyczna oraz działalność edukacyjna. Działają od 2006 r. a ich członkowie pochodzą niemal z całej Polski. Najmocniej są zaangażowani w rekonstrukcję historyczną XVII wieku a zwłaszcza odtwarzanie oddziału piechoty prywatnej rodu Lubomirskich. Ponadto posiadają sekcję Powstańców Styczniowych oraz sekcję 13 pułku piechoty cesarsko-królewskiej armii czyli słynnych „Dzieci Krakowskich”. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w działalności rekonstrukcyjnej. Uczestniczyli w kilkudziesięciu dużych imprezach a także sami współorganizowali kilka. W grupie działają absolwenci studiów historycznych oraz archeologicznych, którzy dbają o wysoki poziom rekonstrukcji
i realizowanych projektów edukacyjnych. Posiadają bardzo dużą bazę sprzętową, która pozwoli każdemu nowemu członkowi zacząć przygodę bez natychmiastowych inwestycji finansowych. Choć zrzeszają tak wiele odmiennych osób to łączy ich serdeczna przyjaźń, która zaowocowała zgraniem zespołu i pozwala im podejmować kolejne rekonstrukcyjne wyzwania. Na koncie stowarzyszenia znajdują się zrealizowane bardzo duże projekty edukacyjne, z „Projektem DEMOkracja” na czele. 

https://youtu.be/zjytQwGbY_4

http://pospoliteruszenie.net/