W jego skład wchodzą zaprawieni w bojach muszkieterowie, oraz puszkarze. To dzielni wojownicy mający za sobą niezliczone oblężenia i potyczki.
Na stanie Regimentu znajduje się m.in. kilka sztuk artylerii, tj. XV-wieczny foglerz, XVI-wieczny moździerz i 3 falkonety – lekkie armaty polowe z okresu XVII i XVIII wieku. Broń strzelecką stanowią średniowieczne hakownice i piszczele, XVII-wieczne muszkiety lontowe
i pistolety. Do walki w zwarciu strzelcy używają rapierów i pałaszy, a działając na wcześniejszych polach bitew: mieczy i toporów.

http://brmnd.pl/

https://www.facebook.com/B.R.MiastaNowaDeba/