Szelindek

Założeniem było odtwarzanie średniowiecznej muzyki świata z obszaru Europy i Azji, w celu uzyskania oryginalnego dźwięku wykorzystując autentyczne, historyczne instrumenty muzyczne. Zespół kładzie nacisk na promocję i rekonstrukcję tradycyjnej muzyki ludowej regionów: Karpat, Węgier, Polski, Bałkanów i Turcji. Zespół odtwarza oryginalne dźwięki na instrumentach jak: skrzypce, zurna, lira korbowa, dudy, koboz, bębny, tamburine, buzuki, Darbuka, oud Laute. Atmosfera, która powstaje podczas koncertów Szelindek wprowadza słuchacza w swoisty wehikuł czasu. Ponadto słuchacze mają możliwość poznania historycznych tańców. Doświadczony nauczyciel tańca podczas koncertu wprowadza publiczność do prostego tańca, zachęcając uczestników do wspólnego uczenia się kroków. W ciągu ostatnich pięciu lat Szelindek wziął udział w setkach koncertów, zarówno na Węgrzech, jak i za granicą. Uczestniczy głównie w festiwalach folkowych, festiwalach poświęconych muzyce z różnych regionów świata (Turcja, Egipt, Bałkany) wydarzeniach i eventach historycznych, jak i również: rekonstrukcje bitew, festiwale muzyczne na świeżym powietrzu. Zespół, był laureatem wielu konkursów muzycznych w Europie. W skład grupy muzycznej wchodzą: profesjonalni muzycy, nauczyciele, nauczyciele tańca, artyści. Dla członków zespołu istotne jest, aby rozwijać i pogłębiać przyjaźń polsko-węgierską w zakresie muzyki ludowej i historycznej, łącząc style, dźwięki i instrumenty. http://szelindek.com/ https://soundcloud.com/szelindek-zenekar

Koncert muzyki dawnej zespół muzycznego „Szelindek”.

Założeniem było odtwarzanie średniowiecznej muzyki świata z obszaru Europy i Azji, w celu uzyskania oryginalnego dźwięku wykorzystując autentyczne, historyczne instrumenty muzyczne. Zespół kładzie nacisk na promocję i rekonstrukcję tradycyjnej muzyki ludowej regionów: Karpat, Węgier, Polski, Bałkanów i Turcji. Zespół odtwarza oryginalne dźwięki na instrumentach jak: skrzypce, zurna, lira korbowa, dudy, koboz, bębny, tamburine, buzuki, Darbuka, oud Laute.

Atmosfera, która powstaje podczas koncertów Szelindek wprowadza słuchacza w swoisty wehikuł czasu. Ponadto słuchacze mają możliwość poznania historycznych tańców. Doświadczony nauczyciel tańca podczas koncertu wprowadza publiczność do prostego tańca, zachęcając uczestników do wspólnego uczenia się kroków.

W ciągu ostatnich pięciu lat Szelindek wziął udział w setkach koncertów, zarówno na Węgrzech, jak i za granicą. Uczestniczy głównie w festiwalach folkowych, festiwalach poświęconych muzyce z różnych regionów świata (Turcja, Egipt, Bałkany) wydarzeniach i eventach historycznych, jak i również: rekonstrukcje bitew, festiwale muzyczne na świeżym powietrzu. Zespół, był laureatem wielu konkursów muzycznych w Europie. W skład grupy muzycznej wchodzą: profesjonalni muzycy, nauczyciele, nauczyciele tańca, artyści. Dla członków zespołu istotne jest, aby rozwijać i pogłębiać przyjaźń polsko-węgierską w zakresie muzyki ludowej i historycznej, łącząc style, dźwięki i instrumenty.

Front page