Pokazy i warsztaty z zakresu tańców renesansowych.