Barbara Bodziony-historyk sztuki, kaligraf, iluminator. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższego Europejskiego Instytutu Iluminacji i Rękopisów w Angers we Francji. Prowadzi Pracownię Kaligrafii i Iluminacji oraz wspólnie z Anną Jeziorną i Fundacją Sztuka Kaligrafii, Szkołę Kaligrafii w Krakowie. Od wielu lat prowadzi również prestiżowe warsztaty kaligrafii i iluminacji w wielu miastach Polski, pracując także z grupami międzynarodowymi. Współpracowała m.in. z Muzeum Narodowym w Krakowie, Fundacją Chronić Dobro w opactwie Benedyktynów w Tyńcu, Fundacją Pionowy Wymiar Kultury, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II, Uniwersytetem Pedagogicznym, Małopolskim Instytutem Kultury i z Fundacją Sztuka Kaligrafii oraz Muzeum Zamkowym
w Malborku. W 2014 r. wzięła udział w projekcie Feast of Words, współpracując z Modus Design Marka Cecuły.

http://www.barbarabodziony.pl