Zespół Tańca Dworskiego „Gratia Iuvenis”, dzięki któremu możemy po części poznać splendor i urok dworów europejskich, przenosi nas do czasów: średniowiecza, renesansu, baroku i XIX w.